-Nicolae Nicoară-Horia: „Patrie- Patriarh!”

PATRIE- PATRIARH! 

      DOAMNE, ce-i puntea aceasta de AER, dintre Numele Patriei şi Numele Lui?!

      Numele PATRIARHULUI! Iertată să-mi fie întrebarea, dar odată  aştept un răspuns !

Timp de zece ani a fost şi Episcopul nostru, al Aradului, Ienopolei, Hălmagiului şi Hunedoarei. A păstorit aici şi a păstorit bine! Amintirile Prea Fericirii Sale sunt încă vii, pretutindenea!
S-a dus acum să se odihnească puţin, acolo, unde se „ne-odihnesc” îngerii… Şi nu a plecat  de pe vatra acestui Dor netradu , decât  la chemarea Celui ce l-a trimis  aici, printre noi, pe pământ, în pântecele Maicii Sale, în urmă cu 92 de ani…

La 07 aprilie, 2003, la nouă ani după primirea delegatiei comunei Şagu, din judeţul Arad, la Patriarhie,  delegaţie  care purta rugămintea tuturor locuitorilor ei de a participa la sfinţirea Bisericii Ortodoxe, ( participare onorată de Domnia Sa, la  14 Octombrie 1994, de Sărbătoarea Sfintei Parascheva, sărbătoare la care ţinea  atât de mult!),  îi scria, pe o carte poştală, autorului acestor gânduri, următoarele cuvinte: „Vă mulţumim pentru cărţile pe care aţi avut amabilitatea să ni le trimiteţi  şi pentru frumoasa dvs. scrisoare. Rugând pe Bunul şi Milostivul Dumnezeu să Vă binecuvânteze viaţa şi strădaniile duhovniceşti şi cărturăreşti. Cu părintească dragoste şi binecuvântare, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române”, înscrisuri  care poartă semnătura  Preafericitului Părinte!

Auzind, atunci,  la 04 octombrie1994, că suntem arădeni, a oprit în loc ceasornicul vremii Sale, al tuturor audienţelor  şi a stat de vorbă cu noi, timp nemăsurat! Doamne, câtă blândeţe în glas, câtă Lumină, ne-mărturisită de-ajuns, pe chipul acestui Patriarh! Pe chipul acestui OM!Mi-a dăruit, în clipele acelea, „Cu binecuvântări”, Vol. I, Slujind altarul străbun, apărut la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992.

      Acum, când lespedea amintirii Sale e umedă încă de lacrimile noastre, vin în genunchi şi mă rog, asemenea tuturor drep-credincioşilor neamului meu, vieţuitori  la poalele acestui Munte: „DOAMNE,  nu ne lăsa orfani şi dă-ne cărări vrednice să  putem urca această Golgotă a neamului nostru! Dă-ne un vrednic Păstor, pe măsura vremii noastre!… „

Nicolae Nicoară-Horia

Reclame

 
%d blogeri au apreciat asta: