-Calinic Argatu: „Al cincilea Patriarh”

Într-un iureş rar întâlnit şi cu o profunzime care nu poate fi tăgăduită, Părintele Patriarh Teoctist a orânduit toate în Biserica Domnului nostru Iisus Hristos! Sinodul Bisericii lui Hristos din România, întru sacră ascultare, a hotărât drumul Bisericii într-o lume cuprinsă de zbuciumări aprinse. Lucrări ce-o să dăinuie în timp, stau deja mărturie de neclintit. Oamenii Ţării au înţeles că Patriarhia Română are nevoie de spaţii potrivite pentru lucrare şi reprezentare. Oricine vine şi urcă pe Dealul Mitropoliei, vede întru desluşire orânduiala care aproape că uimeşte, acolo unde, sub rotirea vulturilor cu Crucea în plisc, acum respiră cu plămâni sănătoşi activităţi de spirit întru rodire.

Dacă Justinian Patriarhul, de o dârzenie incontestabilă, a trecut corabia Bisericii din dictaturi regale prin dictaturi comuniste, pentru că nu este vorba doar de dictatura românească, Teoctist Patriarhul a avut menirea de a tranzita Biserica dintr-o latură a dictaturii comuniste în democraţia care se zidea pe jertfe, în cei şaptesprezece ani de nădejdi, disperări, furtuni de tot felul şi strigăte la Dumnezeul Îndurărilor!
Fost-a omul acesta trimis de Dumnezeu la răspântia mileniilor, pentru a zidi cu tactul şi înţelepciunea ştiută de o lume!

În viaţa acestei Ţări au existat şi există oameni de seamă. Sunt contemporani cu noi, azi, printre noi mereu. Să nu pălim de invidie când îi vedem şi li se rosteşte numele şi să ne pară rău, după o oarecare vreme, că nu i-am cinstit cum se cuvine întru uriaşa lor muncă şi sfântă responsabilitate.
Am văzut pe Duhul Sfânt cum lucrează pe deasupra firii, ca s-a sfinţească! Am văzut pe Duhul Sfânt asupra harnicului Sinod! Am văzut cum Duhul Sfânt ne caută pe toţi fiii acestui Neam, întru sfântă lucrare mântuitoare!

Hotărât: în aceste uriaşe lucrări responsabile, Duhul Sfânt îşi face lucrarea prin bietele inimi şi mâini de ţărână ale preoţimii jertfitoare, purtate în aura împlinirii!

Teoctist Patriarhul a fost atins de aripa Duhului Sfânt!

CALINIC ARGATU, Episcop de Arges si Muscel

Reclame

 
%d blogeri au apreciat asta: