Vasile Tărâţeanu: „Întru pomenirea lui din neam în neam”

Cu întreaga sa făptură plină de înaltă demnitate arhierească şi jertfelnicie monahală,
Cu mersu-i apostolic printre mii şi mii de credincioşi ce aşteptau cuvântul lui, smerit şi cuvios, de înţeleaptă povăţuire,
Cu faţa-i iradiind lumină precum feţele sfinţilor din străvechile noastre altare,
Cu vocea-i blândă şi molcomă, învăluită în smirna dragostei de aproapele, după cum ne învaţă Sfânta Scriptură,

Cu sufletu-i generos, larg deschis către durerile şi necazurile milioanelor de români împrăştiaţi de soartă prin întreaga lume,
Cu zâmbetu-i încărcat de bunăvoinţa ce-i înflorea în colţul gurii uneori când ne aflam în preajma sa, Păstorul sufletelor noastre rătăcite pe drumurile întortocheate ale vieţii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Întâistătătorul Bisericii noastre Ortodoxe Româneşti, a fost şi va rămâne în inimile noastre, a tuturor celor care l-am cunoscut şi l-am iubit, ca un adevărat părinte, graţie înaltelor calităţi duhovniceşti şi Harului cu care a fost investit de la naştere de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe care l-a slujit cu vrednicie apostolică multe decenii la rând. >>>>>>> Vasile Tărâţeanu(Cernauti)

~ de ARP pe iulie 26, 2008.

 
%d blogeri au apreciat: