Doina Drăguţ: „Mă fascina chipul Lui luminos, de care vorbeşte toată lumea”

L-am văzut pe Prea Fericitul Teoctist de multe ori la televizor şi i-am ascultat „Cuvintele de învăţătură”. Mă fascina chipul Lui luminos, de care vorbeşte toată lumea, şi sinceritatea cu care se adresa. M-am aflat de două ori în preajma Sa şi îmi permit să evoc aceste „întâmplări” (una fericită şi alta tristă). …Era pe 26 octombrie 1995, când Prea Fericitului Teoctist i s-a conferit titlul de doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti. În faţa Senatului Universităţii, PF Teoctist a susţinut prelegerea cu titlul „Biserica şi Cultura”, punând în lumină legătura indisolubilă, în istoria neamului, dintre credinţă şi cultură. Ce cuvântare era mai potrivită, în momentele acelea, când se afla în faţa unor intelectuali? N-a ezitat să vorbească despre „confruntarea dintre biserică şi ştiinţă, dintre credinţă şi rezultatele cercetării ştiinţifice care au existat”. „Situaţia aceasta decurge din cei 45 de ani de comunism. O bună parte din intelectuali s-a îndepărtat de valori, mai ales că ne-am aflat sub un ateism militant. Este, deci, de mare însemnătate să>>>>>>> Doina Drăguţ

~ de ARP pe iulie 26, 2008.

 
%d blogeri au apreciat: